Η GeoBIT ΙΚΕ ξεκικά την υλοποίηση του έργου SmartLCS (Έξυπνος Σεισμογράφος Χαμηλού Κόστους, T1ΕΔΚ-04756) στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξής – ΕΤΠΑ). Στόχος του υπό ανάπτυξη συστήματος είναι να υποστηρίζει 6 κανάλια καλύπτοντας όλες τις ανάγκες καταγραφής ισχυρής και ασθενούς εδαφικής κίνησης, ενώ παράλληλα θα παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ή κατ’ αίτηση, καθώς και ένα σύνολο επιπλέον υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things – IoT) με ένα τελικό κόστος που στόχος είναι να τοποθετείται χαμηλότερα του 50% των τυπικών τιμών των αντίστοιχων συστημάτων σήμερα.

Σε τεχνολογικό επίπεδο, το εύρος των δυνατοτήτων που ανοίγονται σε νέες ή υφιστάμενες εφαρμογές με τη διάθεση ενός αξιόπιστου έξυπνου σεισμογράφου χαμηλού κόστους είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Ενδεικτικά, εφαρμογές οι οποίες απαιτούν τη χρήση ενός πυκνού σεισμικού δικτύου αποτελούμενου από πολλές σεισμικές μονάδες καταγραφής είναι η δημιουργία αστικών χαρτών εδαφικής κίνησης (shake maps) και κατ’ επέκταση ένδειξη ύπαρξης ζημιών έπειτα από ένα μεγάλο σεισμό σε αστικές περιοχές, ή η παρακολούθηση μεγάλων κατασκευαστικών δομών (μεγάλα κτίρια, φράγματα, γέφυρες) ως προς τις δονήσεις που τους προκαλεί κάποιος σεισμός και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την αντοχή τους (structural health monitoring). Ειδικότερα, πέραν της αναλυτικότερης καταγραφής των δεδομένων, η πύκνωση του πλέγματος των συσκευών είναι δυνατόν να επιτρέψει και νέες περιπτώσεις χρήσεις που βασίζονται στην επαυξημένη τοπική ευφυία του σεισμικού δικτύου λόγω της δυνατότητας χαμηλού ενεργειακού κόστους επικοινωνιών, αλλά και λόγω της απελευθέρωσης επεξεργαστικών πόρων από τη βελτίωση των μηχανισμών και πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται έως και σήμερα στο πεδίο. Σε οικονομικό επίπεδο, τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ενισχύσουν την έντονα αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Τέλος, τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην κοινωνία είναι πολυδιάστατα, κατ’ αναλογία του εύρους των εφαρμογών στις οποίες ένας φθηνός αξιόπιστος σεισμογράφος αποτελεί βασική υποστηρικτική τεχνολογία (enabling technology). Σημαντικότερα εξ αυτών, τα οποία και θα πρέπει να αναφερθούν, αποτελούν η δυνατότητα διατήρησης ή και αύξησης της πραγματικής έντασης ενίσχυσης της έρευνας που σχετίζεται με την ασφάλεια των πολιτών μέσω της έγκαιρης πρόβλεψης σεισμών, ιδιαίτερα στη χώρα μας και με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, η αντίστοιχη δυνατότητα ενίσχυσης των ερευνών που σχετίζονται με την εξεύρεση νέων ενεργειακών πόρων, αλλά και άλλες, όπως για παράδειγμα, δυνατότητες που ανοίγονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε όλες τις βαθμίδες.

Geobit IKE

Πάτρα, 24 Μαρτίου 2018

Η εταιρεία μας σκοπεύει να συμμετέχει σε επτά εμπορικές εκθέσεις οι οποίες
αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

1) AGU Fall Meeting 2018 η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α. το διάστημα 10 με 14 Δεκεμβρίου 2018.

2) AGU Fall Meeting 2019 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο
της Καλιφόρνια (Η.Π.Α.) το διάστημα 9 με 13 Δεκεμβρίου 2019.

3) SEG 18 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Άναχαιμ της Καλιφόρνια (Η.Π.Α.) το διάστημα 14 με 19 Οκτωβρίου 2018.

4) SEG 19 για την οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα ο τόπος και οι ημερομηνίες υλοποίησης της, αλλά υπολογίζεται χρονικά στο φθινόπωρο του
2019.

5) SEG 20 για την οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα ο τόπος και οι ημερομηνίες υλοποίησης της, αλλά υπολογίζεται χρονικά στο φθινόπωρο του 2020.

6) 80th EAGE Conference & Exhibition 2018 η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη (Δανία) το διάστημα 11 με 14 Ιουνίου 2018

7) 81th EAGE Conference & Exhibition 2019 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) το διάστημα 3 με 6 Ιουνίου 2019.

Μέσα από την Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» και την συμμετοχή μας στις 7 διεθνείς εκθέσεις που έχουν επιλεχθεί σχεδιάζουμε να προβάλλουμε περαιτέρω τα προϊόντα μας σε διεθνή κλίμακα.
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος προώθησης και διαφήμισης του εξοπλισμού που παράγει η Geobit είναι η συμμετοχή σε διεθνώς αναγνωρισμένες παγκόσμιες επιστημονικές εκθέσεις, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου της.

Άμεσος στόχος είναι η διεύρυνση του πελατολογίου μας, αλλά και η απόδειξη στους υπάρχοντες πελάτες μας οτι τα προϊόντα μας εξελίσσονται και τους παρέχεται συνεχής υποστήριξη. Επίσης, αναμενόμενη είναι και η γεωγραφική διεύρυνση του πελατολογίου μας.

Τα παραπάνω αναμένουμε να τα πετύχουμε με την έγκαιρη εξασφάλιση συμμετοχής στις εκθέσεις, την σωστή οργάνωση υλικού προς προώθηση, την ενημέρωση των πελατών για τη συμμετοχή μας, την έγκαιρη οργάνωση και κατασκευή περιπτέρου, την παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας στις εκθέσεις, την συγκέντρωση στοιχείων υποψήφιων πελατών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την συμμετοχή μας.

Πρωταρχικός στόχος είναι η εδραίωση της επωνυμίας μας στις Η.Π.Α. και η αύξηση των πωλήσεων μας. Κατά δεύτερον, στόχος μας είναι να αυξήσουμε πελατολόγιο και πωλήσεις σε Ευρώπη και Ασία. Σε όλες τις εκθέσεις στοχεύουμε στην ανάπτυξη συνεργασιών με εταιρείες οι οποίες σχετίζονται με την γεωθερμία, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο καθώς και με οποιοδήποτε φορέα ο οποίος ασχολείται με τη σεισμολογία.

Geobit IKE